sporttesten

Beste patiënt, beste sport-liefhebber,

Bent u een (intense) beoefenaar van sport? Consulteer dan even een sportarts voor je begint.
Sinds kort bestaat er immers een Vlaamse richtlijn voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek. Met dit onderzoek kan u preventief advies krijgen om sportgerelateerde problemen te voorkomen. Daarnaast kan het ook dienen voor het goed- of afkeuren voor een sport.


Sportmedische keuring (met ECG) en preventie

Wat?

Dit is een soort screening die elke sportbeoefenaar best laat uitvoeren (zowel recreatief als competitief). Het is van preventief belang op 2 gebieden:
1. Er wordt gekeken naar eventueel onderliggende hartproblemen om het risico op plotse dood tijdens het sporten in te schatten.
2. De arts detecteert de zwakke punten van het lichaam in functie van de sport. Nadien wordt dan besproken wat u als sporter kan doen om pees- en andere overbelastingsletsels te vermijden.

Voor wie?

Een sportief leven is gezond, maar het gebeurt best na een grondige check-up door een sportarts. Die weet welke belasting uw lichaam tijdens het sporten ondergaat. Ook jonge atleten en beginnende sporters doen er goed aan om zich – eenmaal ze beginnen met intensieve sportbeoefening – grondig te laten screenen en adviseren.
Voor erkende topsporters en in bepaalde sportdisciplines (zoals wielrennen, boksen, motorcross en duiken) is de sportmedische keuring een jaarlijkse verplichting van de Vlaamse Gemeenschap of hun sportfederatie.


Welke testen?

Een klassieke sportmedische keuring bestaat uit :
• Een grondige bespreking van de vragenlijst die u voor de consultatie invulde op www.sportkeuring.be
• Een lichamelijk onderzoek
• Een hartfilmpje (elektrocardiogram of ECG)
• Eventueel een bloedanalyse

Praktisch?

• Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden via het nummer 089/76.05.40. Een sportmedisch onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
• Vul altijd de vragenlijst in op www.sportkeuring.be vooraleer u op consultatie komt. Deze vragenlijst kan u online doorsturen naar Dr. Renaat Brebels of uitprinten en meenemen naar de consultatie.
• Gemiddeld gezien wordt een sportmedisch onderzoek elke twee jaar herhaald. Dit zal in detail bekeken worden in functie van de vragenlijst die u invulde.